product_banner

Product

Natriumhydrosulfide (natriumhydrosulfide)

Basis informatie:

 • Moleculaire formule:NaHS
 • CAS-nr.:16721-80-5
 • VN-nr.:2949
 • Moloculair gewicht:56.06
 • Zuiverheid:70% MIN
 • Modelnummer (Fe):30ppm
 • Verschijning:gele vlokken
 • Aantal per 20 Fcl:22mt
 • Verschijning:gele vlokken
 • Verpakkingsdetail:In 25kg/900kg/1000kg plastic geweven zak

Other name: NATRIUMWATERSTOFSULFIDE, GEHYDRATEERD (NL) HYDROGÉNSULFURE DE SODIUM HYDRATÉ (FR) NATRIUMHYDROGENSULFID, HYDRATISIERT (DE) SODIUM HYDROSULPHIDE, HYDRATED (EN) HIDROSULFURO SÓDIO HIDRATATO (ES) IDROGENOSOLFURO DI SODIO IDRATATO (IT) HIDROGENOSSULFURETO DE SÓDIO HIDRATADO (PT) NATRIUMHYDROSULFID , HYDRATISERAD (SV) NATRIUMVETYSULFIDI, HYDRATOITU(FI) WODOROSIACZEK SODOWY, UWODNIONY (PL) YΔPOΘEIOYXO NATPIO, ΣTEPEO (EL)


SPECIFICATIE EN GEBRUIK:

KLANTENSERVICE

ONZE EER

SPECIFICATIE

Item

Inhoudsopgave

NaHS(%)

70% min

Fe

30 ppm max

Na2S

3,5% max

Niet oplosbaar in water

0,005% max

gebruik

Sodium-Hydrosulphide-Sodium-Hydrosulfide-11

gebruikt in de mijnbouw als remmer, verharder, verwijderingsmiddel;

gebruikt in synthetische organische tussenproducten en bereiding van zwavelkleurstofadditieven.

a18f57a4bfa767fa8087a062a4c333d1
Sodium-Hydrosulphide-Sodium-Hydrosulfide-41

Gebruikt in de textielindustrie als bleekmiddel, als ontzwavelingsmiddel en als dechloreringsmiddel

gebruikt in de pulp- en papierindustrie.

Sodium-Hydrosulphide-Sodium-Hydrosulfide-31
Sodium-Hydrosulphide-Sodium-Hydrosulfide-21

gebruikt in waterbehandeling als zuurstofvanger.

ANDERE GEBRUIKT

♦ In de fotografische industrie om ontwikkeloplossingen te beschermen tegen oxidatie.
♦ Het wordt gebruikt bij de productie van rubberchemicaliën en andere chemische verbindingen.
♦ Het wordt gebruikt in andere toepassingen, waaronder ertsflotatie, oliewinning, voedselconserveringsmiddelen, het maken van kleurstoffen en wasmiddel.

FAQ

Vraag: Hoe kan ik enkele monsters krijgen?
A: Kan gratis monsters leveren om te testen vóór de bestelling, betaal gewoon de koerierskosten.

Vraag: Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
A: 30% T/T aanbetaling, 70% T/T saldo vóór verzending.

Vraag: Hoe doet uw fabriek het met betrekking tot kwaliteitscontrole?
A: We hebben een strikt kwaliteitscontrolesysteem en onze professionele experts zullen de goederenverpakking en testfuncties van al onze artikelen vóór verzending controleren.

Identificatie van gevaren

Indeling van de stof of het mengsel
Bijtend voor metalen, Categorie 1
Acute toxiciteit - Categorie 3, Oral
Huidcorrosie, Subcategorie 1B
Ernstig oogletsel, categorie 1
Gevaar voor het aquatisch milieu, korte termijn (acuut) - Categorie Acuut 1

GHS-etiketteringselementen, inclusief veiligheidsaanbevelingen

Pictogram(men)  GHS label elements, including precautionary statements GHS label elements, including precautionary statements GHS label elements, including precautionary statements
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduiding(en) H290 Kan bijtend zijn voor metalen

H301 Giftig bij inslikken

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen

Voorzorgsmaatregelen)
preventie P234 Alleen in originele verpakking bewaren.

P264 Na gebruik grondig wassen.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming/...

P273 Voorkom lozing in het milieu.

Antwoord P390 Gemorst product absorberen om materiële schade te voorkomen.

P301+P316 NA INSLIKKEN: Roep onmiddellijk medische hulp in.

P321 Specifieke behandeling (zie ... op dit etiket).

P330 Mond spoelen.

P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: mond spoelen.GEEN braken opwekken.

P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat hij gemakkelijk kan ademen.

P316 Schakel onmiddellijk medische hulp in.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en eenvoudig te doen.Ga door met spoelen.

P305+P354+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk enkele minuten met water afspoelen.Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en eenvoudig te doen.Ga door met spoelen.

P317 Zoek medische hulp.

P391 Gemorst product opvangen.

Opslag P406 Bewaren in een corrosiebestendige/...container met een resistente binnenvoering.

P405 Winkel op slot.

Beschikbaarheid P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikte verwerkings- en verwijderingsfaciliteit in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en productkenmerken op het moment van verwijdering.

Andere gevaren die niet leiden tot classificatie

Werkproces

Chemische vergelijking: 2NaOH+H2S=NA2S+2H2O
NA2S+H2S=2NAHS
Eerste stap: gebruik natriumhydroxidevloeistof, absorbeer waterstofsulfide en genereer natriumsulfide
Tweede stap: wanneer de absorptieverzadiging van natriumsulfide, waterstofsulfide blijft absorberen, genereert u natriumhydrosulfide.

Natriumhydrosulfide heeft 2 soorten uiterlijk, 70% min gele vlok en 30% gele vloeistof.
We hebben verschillende specificaties die afhankelijk zijn van het Fe-gehalte, we hebben 10ppm, 15ppm, 20ppm en 30ppm. Verschillende Fe-gehaltes, de kwaliteit is anders.


 • Vorig:
 • Volgende:

 • Op dit moment breidt het bedrijf de overzeese markten en de wereldwijde lay-out krachtig uit.
  In de komende drie jaar zetten we ons in om een ​​van de top tien exportondernemingen te worden in China's fijne dagelijkse chemische industrie, de wereld te voorzien van hoogwaardige producten en een win-winsituatie te bereiken met meer klanten.

  INPAKKEN

  TYPE EEN: PP-ZAKKEN VAN 25 KG (VERMIJD BLOOTSTELLING AAN REGEN, VOCHT EN ZON TIJDENS HET VERVOER.)

  Sodium Hydrosulphide (Sodium Hydrosulfide)

  TYPE TWEE: ZAKKEN VAN 900/1000 KG TON (VERMIJD BLOOTSTELLING AAN REGEN, VOCHT EN ZON TIJDENS HET VERVOER.)

  Sodium Hydrosulphide (Sodium Hydrosulfide)

  bezig met laden

  Caustic soda pearls 9901
  Caustic soda pearls 9902

  SPOORWEGVERVOER

  Caustic soda pearls 9906 (5)

  Bedrijfscertificaat

  Caustic soda pearls 99%

  Klantenbezoeken

  Caustic soda pearls 99%
  Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons