product_banner

Product

Natriumwaterstofsulfide (NaHS) vloeistof beste prijs

Basis informatie:

 • Molecuulformule:NaHS-vloeistof
 • Zuiverheid: 32%/40% MIN
 • VN-nr.:2922
 • CAS-NR.: 16721-80-5
 • EMS-nr.: FA, FB
 • Modelnummer (Fe): 12ppm
 • Uiterlijk:Gele vloeistof
 • Aantal per 20 Fcl: 22mt /23mt
 • Verpakkingsdetail: IN 240 kg plastic vat, IN 1.2mt IBC-drums, IN 22mt/23mt ISO-tanks IN 240 kg plastic vat, IN 1.2mt IBC-drums, IN 22mt/23mt ISO-tanks

SPECIFICATIE EN GEBRUIK:

KLANTENSERVICE

ONZE EER

SPECIFICATIE

Item

Inhoudsopgave

NaHS(%)

32% min/40% min

Na2s

maximaal 1%

Na2CO3

1%max

Fe

0,0020%max

gebruik

Sodium-Hydrosulphide-Sodium-Hydrosulfide-11

gebruikt in de mijnbouw als remmer, verharder, verwijderingsmiddel;

gebruikt in synthetische organische tussenproducten en bereiding van zwavelkleurstofadditieven.

a18f57a4bfa767fa8087a062a4c333d1
Sodium-Hydrosulphide-Sodium-Hydrosulfide-41

Gebruikt in de textielindustrie als bleekmiddel, als ontzwavelingsmiddel en als dechloreringsmiddel

gebruikt in de pulp- en papierindustrie.

Sodium-Hydrosulphide-Sodium-Hydrosulfide-31
Sodium-Hydrosulphide-Sodium-Hydrosulfide-21

gebruikt in waterbehandeling als zuurstofvanger.

ANDERE GEBRUIKT

♦ In de fotografische industrie om ontwikkeloplossingen te beschermen tegen oxidatie.
♦ Het wordt gebruikt bij de productie van rubberchemicaliën en andere chemische verbindingen.
♦ Het wordt gebruikt in andere toepassingen, waaronder ertsflotatie, oliewinning, voedselconserveringsmiddelen, het maken van kleurstoffen en wasmiddel.

NAHS VLOEIBAAR VERVOER INFORMATIE

VN-nummer: 2922.
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, NOS
Transportgevarenklasse(n) : 8+6.1.
Verpakkingsgroep, indien van toepassing: II.

BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen: Gebruik schuim, bluspoeder of waternevel.
Speciale gevaren die door de chemische stof worden veroorzaakt: Dit materiaal kan ontleden en branden bij hoge temperaturen en vuur en giftige dampen afgeven.

Speciale beschermende maatregelen voor brandweerlieden: Draag indien nodig een persluchtmasker bij brandbestrijding.Gebruik waternevel om ongeopende containers af te koelen.Bij brand in de omgeving geschikte blusmiddelen gebruiken.

BEHANDELING EN OPSLAG

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: Er moet voldoende plaatselijke afzuiging op de werkplek zijn.Operators moeten worden opgeleid en de bedieningsprocedures strikt volgen.Operators wordt geadviseerd gasmaskers, corrosiebestendige beschermende kleding en rubberen handschoenen te dragen.Operators moeten tijdens het hanteren licht laden en lossen om schade aan het pakket te voorkomen.Er moet apparatuur voor lekkagebehandeling op de werkplek zijn.In lege containers kunnen schadelijke resten zitten.Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten: Opslaan in een koel, droog en goed geventileerd magazijn.Verwijderd houden van vuur en hitte.Beschermen tegen direct zonlicht.De verpakking moet worden verzegeld en niet worden blootgesteld aan vocht.Het moet gescheiden van oxidatiemiddelen, zuren, ontvlambare materialen enz. worden bewaard en mag niet worden gemengd.De opslagruimte moet worden voorzien van geschikte materialen om gemorste vloeistoffen op te vangen.

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Voer dit product af door het veilig te begraven.Beschadigde containers mogen niet opnieuw worden gebruikt en moeten op de voorgeschreven plaats worden begraven.


 • Vorig:
 • Volgende:

 • In de komende drie jaar zetten we ons in om een ​​van de top tien exportondernemingen te worden in China's fijne dagelijkse chemische industrie, de wereld te voorzien van hoogwaardige producten en een win-winsituatie te bereiken met meer klanten.

  INPAKKEN

  TYPE EEN: IN 240KG KUNSTSTOF VAT:

  CUSTOMER SERVICES

  TYPE TWEE:IN 1.2MT IBC DRUMS

  CUSTOMER SERVICES

  TYPE DRIE:IN 22MT/23MT ISO-TANKS

  CUSTOMER SERVICES

  BEZIG MET LADEN

  CUSTOMER SERVICES

  Bedrijfscertificaat

  Caustic soda pearls 99%

  Klantenbezoeken

  Caustic soda pearls 99%
  Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons